Login  |   Forgot Password  |   Sign-up  
 
 
HyperLink
Skip Navigation LinksEVH > Blogs > Blog Detail
 
 
Blog Detail 
 
 
 
The Word of God! by satisfactionist 
 
Tan envesti
Posted On 9/16/2017 7:42:28 PM  

Kouman ou envesti tan ou?

Nan kisa ou envesti tan ou?

Pa gen envestisman san risk.

Pliske envestisman akonpaye pa yon risk,

Kouman ou jere tan ou!


Jezu di San mwen pa genyen anyen ou Kapab fè!

Pliske nou pa vo anyen San Jezu, tout envestisman 

Ki fèt ke Jezu pa okouran de li, envstisman sa a, gen pou li fè fyasko,

si li pa fè fyasko, li fatal paske tout sa ki bon dwe soti nan Bondye. 


Tout envestisman ki reyisi san gras ak benediksyon Bondye, se yon antrav,

yon chatiman, yon kontra fatal ki soti nan Satan. Tout sa Satan bay yon moun,

genyen yon pri enpeyab sinon ke nanm ou wap bali. 

Satan aksepte yon sèl monnen… “nanm"


Nan kisa ou envesti tan ou, konesans ou, lajan ou ak sa ou posede?

Fè yon analiz nan vi ou, gade kisa ki enpòtan pou ou nan lavi sa a, 

kisa ou bay tout enpòtans nan vi sa a, nan kisa ou pase plis tan ou nan lavi sa a.


Ou gen pou devwa nan moman sa a, pou analize tout envestisman ou fè epi gade konbyen tan ou bay djab la. Tout tan ou envesti lwen Bondye, lwen legliz, lwen Labib, lwen pèseverans, lwen priyè, lwen etid biblik, lwen priyè minwi, lwen ekòl diman, se yon tan pèdi, si non wap travay, oubyen ou lekòl. 


Eske se nan disko, nan bal, nan fèt, nan spò, nan ba, nan fanm, nan gason, nan tafya, nan motèl, nan pyafe, nan trajè, nan tripotaj, nan Facebook, nan banbòch, devan televizyon, nan mètdam, nan magouy ak nan fwite ak epav nan sinema, nan plaj, nan grimas ke ou envesti tan ou? Si se konsa ou pase tan ou, se malere, paske wap mal viv, ou pa fè Bondye plèzi, wap mennen yon vi fatal ke Bondye rayi.


Li lè, li tan pou ou chanje direksyon paske nanm ou, an danje!

Envesti tan ou nan Bondye epi wa wè mèvèy Bondye.

Sonje ke Bondye ap swiv tout bagay, anyen pa kache devan l.

Se ou ki konnen, ou granmoun, desizyon ou nan pla men ou…

Men sonje ki moun ki anchaj…

BONDYE SE SEL KOK CHANTE!
 
Comments
Login or register to leave a comment
No Comments Found